Hublet sairaaloissa ja terveydenhoidon palveluissa 

Hublet on helppokäyttöinen, turvallinen ja kustannustehokas itsepalveluratkaisu digitaalisten sisältöjen tarjoamiseksi erilaisten potilasryhmien käyttöön. Ympäri maailmaa erilaisissa terveydenhuollon yksiköissä käytössä oleva palvelumme soveltuu eri käyttäjille ikään, taustaan ja kykyihin katsomatta, varmistaen täten digitaalisten palveluiden saatavuuden kaikille.

Tabletit yhteiskäyttöön

Hubletin avulla tarjoat helposti digitaaliset sisällöt jokaisen potilaan, heidän vierailijoidensa sekä terveydenhoidon henkilökunnan käyttöön, jolloin palvelut eivät ole enää rajoitetusti vain joko harvojen tai omia laitteitaan käyttävien saatavilla. Henkilökunnan työ on sujuvampaa, kun työtä helpottavaa teknologiaa ei tarvitse käyttää vain erillisissä työtiloissa johtojen kantaman päässä. Hubletin avulla digipalvelut ovat helposti kaikkien saatavilla.

Kokonaisvaltainen ratkaisumme sisältää lainattavat tabletit dynaamisella käyttöliittymällä ja Hublet Dockin, joita kaikkia hallitaan edistyksellise Hublet Managerin avulla.

Olennaista Hubletille on se, että tabletin sisällöt ovat täysin sinun hallittavissasi, sillä ratkaisumme perustuu erilaisiin ennakolta luotuihin käyttäjäprofiileihin. Hubletin avulla tarjoat siis erilaisille käyttäjäryhmillesi palvelut ja sisällöt, joita he tosiasiallisesti tarvitsevat – ja säästät samalla kustannuksia.

Millaisia käyttäjäryhmiä Hubletilla on?

Erilaisten profiilien ansiosta Hubletia voi käytännössä katsoen käyttää kuka tahansa, ja lisäksi se tarjoaa helpon ja turvallisen pääsyn erilaisiin digipalveluihin missä ja milloin tahansa. Sama laite on käytössä eri käyttäjillä, mutta sisältö vaihtuu valitun profiilin mukaan, mikä tekee palvelustamme mullistavan muihin vastaaviin verrattuna. Lisäksi se säästää sinulta palvelun tarjoajana aikaa ja rahaa.

Lääkärit

Mahdollisuus päästä potilastietoihin tai tarkastella muita tarpeellisia aineistoja reaaliajassa, videopuhelut kollegoiden kanssa tai tutkimusaineistojen hyödyntäminen oman työpisteen ulkopuolella.

Hoitajat

Potilastyön täydentäminen esimerkiksi erilaisten sovellusten ja videoiden avulla, hoitosuunnitelmien ja -tulosten tarkastelu.

Potilaat

Tarjolla on täydet viihdepalvelut, jotka sisältävät esimerkiksi lukemista, katsottavaa ja pelejä. Lisäksi mahdollisuus pitää yhteyttä esimerkiksi perheeseen ja tukihenkilöihin.

Perheet

Potilaiden perheenjäsenet ja tukihenkilöt voivat käyttää Hubletia erilaisiin tarkoituksiin esimerkiksi pitkien odotushetkien aikana.

Potilaan ajankäyttö hoidon aikana

Hoidon aikaisten, erityisesti viihtymiseen tarkoitettujen palveluiden käytöstä on todistetusti saatu myönteisiä kokemuksia niin potilailta kuin heidän läheisiltäänkin. Yleensä nämä palvelut ovat kuitenkin todella kalliita, ne vievät paljon tilaa ja ovat fyysisesti joko vaikeasti tai rajoitetusti käytettävissä.

%

potilaista viettää hoidossa enemmän kuin 4 päivää

%

ei saa riittäviä jälkihoito-ohjeita

%

potilaista käyttää yli 15 euroa erilaisiin hoidon aikaisiin viihde- ynnä muihin palveluihin

%

viihtymiseen tähtäävien palveluiden käyttäjistä kokee ne merkitykselliseksi

Hubletia käytetään sairaaloissa ja hoitolaitoksissa ympäri maailmaa

Hublet-ratkaisun joustava luonne tekee siitä erinomaisen niin potilas-, vierailija-, kuin henkilökuntakäyttöönkin. Alla esimerkkejä muutamista sairaaloista ja terveydenhoidon instituutioista, jotka tällä hetkellä käyttävät Hubletia.

Ladattu, tyhjennetty ja käyttövalmis

Hublet Dock on itsepalveluratkaisu, jonka avulla Hublet-tabletit laitetaan esille, ladataan ja lainataan. Palautettaessa data pyyhkiytyy tabletista automaattisesti – henkilökuntaa ei tarvita missään vaiheessa. Hublet Dock ei vie juurikaan tilaa, ja se on saatavissa lattiatelineellä, jonka voi sijoittaa mihin tahansa.

Hublet One tuo lisää vapautta

Hublet Onen avulla voitte hyödyntää Hublet-tabletteja ilman Hublet Dockia. Uusi tuotelinja tarjoaa alhaisemman aloituskustannuksen, jonka avulla voitte integroida Hublet-ratkaisun nopeasti. Hublet One tuo joustavuutta säilyttäen helpon käyttökokemuksen hallinnan.

Miten käytät Hubletia?

Takaa kaikille pääsy digitaalisiin palveluihin

Hublet-laitteiden sisältö on täysin ylläpitäjän eli sinun hallinnoitavissasi. Sisältövalikoimaan voi kuulua muun muassa videooita, e-kirjoja, lehtiä verkkosivuja ja äänisisältöä valitsemaltasi palvelun- ja sisällöntuottajilta. Voit myös lisätä tabletille mitä tahansa sovelluksia Google Play Kaupasta.

Erilaiset ennakkoon luodut käyttäjäprofiilit ovat keskeinen osa Hublet-ratkaisua. Käyttäjäprofiilien avulla voit muokata asiakkaidesi käyttämiä sisältöjä sen perusteella, mitä ennakkoon määriteltyä käyttäjäryhmää he edustavat. Voit esimerkiksi valikoida tiettyjä kirjoja, videoita tai sovelluksia tietyille potilasryhmille heidän hoitonsa tueksi.

Hoidon tukeminen teknologian avulla

Nykyaikaisella teknologialla voidaan olennaisesti vaikuttaa hoidon edistymiseen, oli kyse sitten vaikka aivoinfarktista toipuvan motoristen taitojen kuntouttamisesta tai Alzheimer-potilaalle tarjottavista muistiharjoitteista.

Hubletin avulla voit muokata sisältöjä erilaisten potilasryhmien käyttöön hyvinkin tarkasti. Tarjolla on sovelluksia, videoita sekä tieto- ja tukipalveluita niin potilaiden kuin heidän tukihenkilöidensäkin käyttöön.

Videopuhelut hoidon tukena

Hublet on täydellinen laite videopuheluihin, sillä se sisältää sisäänrakennettuna kameran ja kaiuttimet, sekä kuulokeliitännän. Laite tukee kaikkia yleisimmin videopuheluihin käytettäviä sovelluksia, mukaan lukien Facebook, Google Meet, Microsoft Teams ja Zoom.

Kuka tahansa voi käyttää Hubletia videopuheluihin; paitsi että potilaat voivat näppärästi soittaa läheisilleen, voi myös häntä hoitava hoitaja, lääkäri tai muu ammattilainen ottaa nopeastikin yhteyttä tai tehdä esimerkiksi konsultaation ilman että lääkärin on oltava fyysisesti läsnä. Näin ollen henkilökunnan on mahdollista säästää aikaa tilanteissa, joissa se on mahdollista. Hublet tarjoaa näin ollen henkilökunnalle mahdollisuuden säästää aikaa niissä tilanteissa, joissa se on mahdollista.

Työvälineet mukana siellä missä sinäkin

Terveydenhuollon henkilökunnan on yhtä helppoa lainata Hublet käyttöönsä kuin potilaan ja vierailijankin, mutta henkilökuntakäytössä laitteeseen voidaan asettaa esimerkiksi pidempi laina-aika. Valmiiksi asennettu ja helposti mihin tahansa mukana kuljetettava tabletti voi olla todella arvokas työkalu silloin, kun ammattihenkilö työskentelee oman työpisteensä ulkopuolella.

Hubletia voidaankin käyttää esimerkiksi:

  • Potilastietojen tarkasteluun
  • Erilaisten kaavioiden ja muun tarpeellisen datan tarkasteluun
  • Sairaalan tukipalveluihin pääsyyn
  • Potilaiden hoitosuunnitelmien hallinnointiin
  • HR-palveluihin pääsy
  • Online-harjoituksin
  • Teams- ja Zoom-puheluihin sekä muihin etäyhteyksiin

Hublet osana terveydenhoidon palveluita

Mitkä ovat tämän hetken yleisimpiä haasteita?

26% potilaista odottaa kotiutusta yli 4 tuntia

Vuonna 2020 julkaistun terveydenhoidon tutkimuksen mukaan 89 prosenttia kotiutusta odottavista potilaista joutuu odottamaan yli tunnin. Lisäksi 26 prosenttia odottaa yli 4 tuntia, mikä saattaa käytännössä tarkoittaa esimerkiksi yhden ylimääräisen yön viettämistä sairaalassa.

Pitkiin odotusaikoihin on monia syitä, mutta erääksi pullonkaulaksi tutkimuksessa todettiin manuaalisuuteen perustuva kotiutusprosessi. Mikäli potilaille tarjottaisiin varmistettu itsepalveluratkaisu kotiuttamisen tueksi, tai mikäli henkilökunnalle tarjottaisiin mahdollisuus kotiuttaa potilaita etäyhteyksin tabletin avulla, voitaisiin pullonkaulaefektiä pienentää merkittävästi. Lisäksi potilastyytyväisyys kasvaisi ja euromääräiset säästöt olisivat vuositasolla miljoonia.

40% potilaista ei saa tarpeeksi jälkihoito-ohjeita

Vuoden 2020 tutkimuksen mukaan jopa 40 prosenttia kotiutetuista potilaista koki, etteivät he olleet saaneet tarpeeksi jälkihoito-ohjeita.

Kotona jatkettava hoito tai kuntouttaminen ovat tärkeitä vaiheita toipumisen kannalta. Hublet tarjoaakin ratkaisun, jolla jälkihoitoon paneudutaan jo potilaan sairaalassaolon aikana. Valikoima voi sisältää esimerkiksi videoita sekä kirjallista tai muuta täysin räätälöityä materiaalia. Olennaista on, että potilas saa helposti tarvitsemansa tiedon, jolloin parhaassa tapauksessa vältetään uudelleen sairaalaan tulemisen tarve.

63% potilaista on sairaalassa yli 4 päivää

Valtaosa potilaista viettää sairaalahoidossa pitkän ajan – ja mitä vanhempia ikäluokkia tarkastellaan, sen pidemmäksi ajanjakso muuttuu. Näin ollen potilaiden laadukkaaseen ajanviettoon sairaalassa olon aikana on syytä panostaa laadukkailla materiaaleilla. Käyttö voi olla puhtaasti viihtymistarpeisiin suunnattua, mutta myös tarpeellisten tietojen jakamista tai opetusmateriaalia. Hubletin käyttö ei rajoitu tiettyyn fyysiseen paikkaan, vaan sitä voi käyttää eri tiloissa: omassa sängyssä, yhteistiloissa tai jopa wifin kantaman päässä ulkona.

Pysy turvassa Fotonit-pinnoitteen avulla

Jokainen Hublet-tabletti ja Hublet Dock on suojattu erityisellä, itsestään desinfioituvalla Fotonit-valokatalyysipinnoitteella. Nanoteknologiaan perustuva ratkaisu suojaa laitteet sekä niiden käyttäjät aktivoitumalla tavallisessa huonevalossa, tappaen yleisimpiä viruksia, bakteereita ja muita taudinaiheuttajia.

Toimii kaikkien digitaalisten sovellustesi ja -sisältöjesi kanssa

Yksinkertainen käyttöliittymä

Surfaile netissä

Lue kirjoja

Selaile lehtiä

Pelaa pelejä

Missä voit säästää Hubletin avulla?

Mediaostot

Useimmat vastaavat palvelut sisältävät rajoitetun määrän mediasisältöjä tai vaativat potilaalta ostoja. Hubletiin voidaan sen sijaan lisätä mitä tahansa Android-pohjaista sisältöä ilmaiseksi.

Vähemmän tilaa

Isot ja tilaa vievät ratkaisut eivät terveydenhoidon yksiköissä ole kenenkään etu, vaan ne saattavat vaikuttaa jopa potilasturvallisuuteen. Hublet säästää fyysistä tilaa.

Vähemmän IT-taakkaa

Hubletin asentaminen tai sen käyttö eivät vaadi erityistä tukea. Näin aikaa säästyy tuottavampaan työhön.

Vähemmän osastokäyntejä

Esimerkiksi videopuheluiden avulla potilaat saavat nopeasti ja helposti yhteyden läheisiinsä; näin ollen fyysistä läsnäoloa ei aina tarvita.

Mitä lisähyötyjä saat Hubletin avulla?

Lisätulot

Tutkitusti yli 25 prosenttia potilaista on valmis käyttämään yli 30 euroa sairaalassaolon aikaisiin palveluihin. Hubletin avulla lisätuloja on mahdollista kanavoida erilaisiin palveluihin.

Henkilökunnan tyytyväisyys

Hublet tarjoaa henkilökunnalle paitsi mahdollisuuden parempiin työkaluihin, niin ennen kaikkea myös mahdollisuuden palautua työstä esimerkiksi taukojen aikana.

Inklusiivisuus

Hublet on tarkoitettu kaikkien käyttöön. Tällä tarkoitetaan sitä, että sovellukset, tarvittava informaatio ja digitaaliset palvelut ovat kaikkien saatavilla siitä huolimatta, omistavatko he oman laitteen.

Potilastyytyväisyys

Potilaat, jotka kokevat saaneensa tarpeeksi tietoa ja jotka ovat viihtyneet hoidossa hyvin kokevat suurempaa tyytyväisyyttä.

Miten palvelusi voivat tulla entistä paremmiksi Hubletin avulla?

Terveydenhoito ja toipuminen

Voit räätälöidä potilaiden käyttöön hyvinkin uniikkeja sisältöjä tukemaan heidän toipumistaan. Sisältö voi olla esimerkiksi sovelluksia, videoita tai kirjallista materiaalia.

Potilasviihtyvyys

Yli 60% potilaista on sairaalassa pidempään kuin 4 päivää. Tämä tarkoittaa sitä, että todennäköisesti ajankäyttöön tarvitaan sekä asiasisältöjä että erilaista viihdykettä.

Kotiuttamisajat

Voit säästää sekä henkilökunnan että potilaiden aikaa tarjoamalla digitaaliset kotiuttamislomakkeet.

Potilasturvallisuus

Sekä Dock että Hublet Tabletit on suojapinnoitettu itsestään desinfioituvalla pinnoitteella, joka aktivoituu tavallisesta huonevalosta ja tuhoaa yleisimmät virukset ja bakteerit.

Hallitse jokaista laitetta Hublet Managerilla

Hublet Manager on tehokas työkalu, joka mahdollistaa tablettien hallinnoinnin ja sisällön räätälöinnin erilaisille käyttäjäryhmille. Lisäksi sen avulla hallinnoidaan tiliasetuksia, ja saat käyttöön dataa siitä, kuinka tabletteja käytetään.

Toisin kuin muut kuluttajakäyttöön tarkoitetut tabletit, jotka vastaavassa käytössä vaatisivat henkilökunnalta panostusta käyttöönoton ja asetusten suhteen, Hublet Managerin avulla luot uniikkeja käyttäjäprofiileita, joissa käyttöönotto- ja sovellusasetukset ovat valmiina automaattisesti riippuen siitä, kuka tabletin lainaa. Profiilit ovat tehokas tapa räätälöidä digitaalisia sisältöjä ja varmistaa, että laitteita käytetään vastuullisesti.

Saatavilla maailmanlaajuisesti yhteistyökumppaneidemme kautta

Haluatko kuulla lisää?

Haluatko kuulla lisää siitä, kuinka Hublet voi olla hyödyksi osana sote-palveluita ja kuinka voit tuoda turvalliset digitaaliset palvelut helposti potilaiden, vierailijoiden sekä henkilökuntasi saataville? Jätä yhteystietosi, niin olemme sinuun yhteydessä!