Tietosuojakäytännön yhteenveto

Asiakas- ja markkinointirekisterin tietosuojaseloste

Tämä on yhteenveto verkkosivuston gethublet.com tietosuojakäytännöstä, jossa selitetään lyhyesti, miten käsittelemme henkilötietojasi, kun käytät sivustoa. Lisätietoja on kohdassa  Tietosuojakäytäntö – Hublet (gethublet.com).

Hublet kunnioittaa yksityisyyttäsi ja on omistautunut Hubletin verkkosivuja ja kaikkia Hubletin tarjoamia palveluita käyttävien ihmisten yksityisyyden suojaamiseen.

Palvelumme voivat sisältää myös linkkejä muiden organisaatioiden ylläpitämille ulkoisille verkkosivustoille ja palveluihin, joita emme hallinnoi tai joista emme ota vastuuta. Tietosuojakäytäntömme ei koske niiden käyttöä, joten kehotamme sinua tarkistamaan niitä koskevat tietosuojakäytännöt erikseen.

 

1. Keitä olemme – ”Rekisterinpitäjän” yhteystiedot

Hublet Oy

Y-tunnus: 2631894-9

Osoite: Itälahdenkatu 22 B, 00210 Helsinki

Sähköposti: privacy@hublet.fi

Verkkosivuston osoite: https://gethublet.com

 

2. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusta ja tarkoitus

Käsittelemme henkilötietoja vain tarvittaviin tarkoituksiin ja sovellettavan tietosuojalainsäädännön mukaisesti. Henkilötietojesi käsittelyn oikeusperusta on, jos toisin ei ole mainittu tai muu oikeusperusta on muutoin sovellettavissa, palveluidemme tarjoamisen suorittaminen sinulle. Voimme käsitellä henkilötietojasi myös silloin, kun meillä on siihen oikeutettu etu, esimerkiksi markkinointitarkoituksiin.

Jos käsittely on sellainen, että sovellettava lainsäädäntö edellyttää suostumustasi, ilmoitamme siitä ja hankimme suostumuksesi, ja tämä on käsittelyn oikeusperusta. Sinulla on kuitenkin oikeus peruuttaa suostumus milloin tahansa vaikuttamatta suostumukseen perustuvan käsittelyn lainmukaisuuteen ennen sen peruuttamista.

Lisätietoja on kohdassa Tietosuojakäytäntö – Hublet (gethublet.com).

 

3. Käsitellyt henkilötiedot ja tietolähteet

Hubletin keräämät ja käsittelemät henkilötiedot kerätään pääasiassa suoraan sinulta, esimerkiksi yhteydenottolomakkeiden, rekisteröinnin tai palveluiden toimintojen kirjaamisen kautta. Hublet kerää vain sellaisia henkilötietoja, joilla on merkitystä tietosuojakäytännössä kuvattuihin tarkoituksiin.

Vaikka tiettyjen henkilötietojen toimittaminen on välttämätöntä palveluidemme käyttämiseksi, tietyt henkilötiedot annetaan vapaaehtoisesti. Henkilötietoja voidaan päivittää ja täydentää keräämällä tietoja yksityisistä ja julkisista lähteistä, kuten kaupallisesti saatavilla olevista hakemistoista ja verkkosivustoista.

Henkilötietojen lisäksi Hublet kerää sinuun liittyviä muita kuin henkilötietoja. Nämä tiedot sisältävät joko anonyymejä tai anonymisoituja tietoja tai palveluiden käytön aikana luotuihin henkilötietoihin liittyviä tietoja, kuten Palveluiden toimintoja ja käyttöaikoja.

Lisätietoja on kohdassa Tietosuojakäytäntö – Hublet (gethublet.com).

 

4. Henkilötietojen säilyttäminen

Keräämiämme henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeen tässä tietosuojakäytännössä kuvattujen tarkoitusten täyttämiseksi, ellei laki edellytä pidempää säilytysaikaa. Tämän jälkeen henkilötiedot poistetaan kohtuullisessa ajassa tai tehdään nimettömiksi. Säilytysajat riippuvat käsittelyn tarkoituksesta ja tietojen tyypistä.

Lisätietoja on kohdassa Tietosuojakäytäntö – Hublet (gethublet.com).

 

5. Henkilötietojen vastaanottajat

Hublet ei luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille, ellei siihen ole perusteltua syytä, oikeutettua etua tai nimenomaista suostumusta. Henkilötietoja voidaan luovuttaa kolmansille osapuolille tämän tietosuojakäytännön mukaisesti palvelun ja asiakassuhteiden, sääntelyvelvoitteiden, markkinoinnin ja asiakasviestinnän toimivuuden varmistamiseksi.

Henkilötietoja voidaan luovuttaa myös kolmansille osapuolille, jos toimivaltaiset viranomaiset sitä vaativat sovellettavan lain tai asetuksen tai määräyksen nojalla, ja tutkia palvelujen mahdollista loukkaavaa käyttöä sekä varmistaa palveluiden turvallisuus. Lisäksi henkilötietoja voidaan joutua luovuttamaan oikeudenkäynnin yhteydessä tai vastaaviin riitojenratkaisutarkoituksiin.

Jotkin Hubletin henkilötietojen käsittelyssä käyttämät palvelut voivat toimia Euroopan unionin (EU) tai Euroopan talousalueen (ETA) alueen ulkopuolella. Näin henkilötietoja voidaan siirtää säännöllisesti EU:n ja ETA:n ulkopuolelle. Jos henkilötietoja siirretään EU:n/ETA:n ulkopuolelle, tällaiset siirrot tehdään joko maahan, jonka Euroopan komissio katsoo tarjoavan riittävän tietosuojan tason, tai siirrot toteutetaan käyttämällä asianmukaisia suojatoimia, kuten EU:n komission hyväksymiä tai muuten hyväksymiä tietosuojaa koskevia vakiolausekkeita.

Annamme lisätietoja käsittelystä ja kolmansista osapuolista pyynnöstä.

 

6. Henkilötietojen suoja

Käytämme asianmukaisia teknisiä, hallinnollisia ja organisatorisia turvatoimia henkilötietojen suojaamiseksi luvattomalta käytöltä, paljastamiselta, tuhoamiselta tai muulta luvattomalta käsittelyltä.

Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä osapuolilla on salassapitovelvollisuus henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä asioissa. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu niihin työntekijöihin, jotka tarvitsevat niitä tehtäviensä suorittamiseksi. Työntekijöillä ja muilla henkilötietojen käsittelijöillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset ja salasanat. Edellytämme myös, että palveluntarjoajillamme on asianmukaiset menetelmät henkilötietojen suojaamiseksi.

Kun kuitenkin otetaan huomioon nykypäivän verkkoympäristön kyberuhat, emme voi antaa täyttä takuuta siitä, että turvatoimenpiteemme estävät laittomasti ja pahantahtoisesti toimivia kolmansia osapuolia pääsemästä henkilötietoihin tai henkilötietojen absoluuttiseen turvallisuuteen sen siirron tai tallentamisen aikana järjestelmiimme.

 

7. Rekisteröityjen ja valvontaviranomaisen oikeudet

Oikeus tutustua
Sinulla on oikeus ottaa meihin yhteyttä, ja kerromme sinulle, mitä henkilötietoihin olemme tallentaneet sinun kohdallasi ja mihin tarkoituksiin näitä tietoja käytetään.

Oikeus oikaisuun
Sinulla on oikeus saada meidät korjaamaan virheelliset, puutteelliset, vanhentuneet tai tarpeettomat henkilötiedot, jotka on tallennettu sinusta ottamalla meihin yhteyttä tässä osoitteessa.

Oikeus tietojen poistamiseen
Voit myös pyytää meitä poistamaan henkilötietosi järjestelmistämme. Noudatamme tällaista pyyntöä, ellei meillä ole laillista perustetta olla poistamatta tietoja. Kun tiedot on poistettu, emme ehkä pysty välittömästi poistamaan kaikkia jäännöskopioita kaikista järjestelmistämme. Tällaiset jäljennökset on poistettava niin pian kuin se on kohtuudella mahdollista.

Oikeus vastustaa tai rajoittaa käsittelyä
Voit vastustaa henkilötietojen tiettyä käyttöä, jos käsittely perustuu oikeutettuun etuun, mukaan lukien suoramarkkinointi tai profilointi.

Voit pyytää, että rajoitamme tiettyjen henkilötietojen käsittelyä. Henkilötietojasi säilytetään, eikä niitä käsitellä muuten; Tämä voi kuitenkin johtaa palvelujen käyttömahdollisuuksien vähenemiseen. Jos tällainen rajoitus tarkoittaa, että emme voi enää tarjota Palveluita sinulle, meillä on oikeus lopettaa Palveluiden tarjoaminen.

Oikeus tietojen siirrettävyyteen
Sinulla on oikeus saada meille antamiasi henkilötietoja jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä muodossa.

Suostumuksen peruuttaminen
Voit kieltää suoran markkinoinnin ja peruuttaa suostumuksesi sähköiseen suoramarkkinointiin. Voit aina peruuttaa minkä tahansa muun suostumuksen.

Kuinka käyttää oikeuksiasi
Näitä oikeuksia voidaan käyttää lähettämällä sähköpostiviesti tässä tietosuojakäytännössä määritettyihin osoitteisiin.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Sinulla on oikeus tehdä valitus sovellettaville tietosuojavalvontaviranomaisille.

 

8. Lisätietoja

Evästeet
Lue evästekäytäntömme ymmärtääksesi, mitä evästeet ovat, miten käytämme niitä, minkä tyyppisiä evästeitä käytämme. Evästekäytäntömme on määritelty tässä: Cookie Policy

Voit milloin tahansa muuttaa tai peruuttaa suostumuksesi verkkosivustomme evästeilmoituksesta.

 

Upotettu sisältö muilta verkkosivustoilta
Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä(esim.  videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Muiden verkkosivustojen upotettu sisältö toimii samalla tavalla kuin jos kävijä olisi käynyt toisella verkkosivustolla.

Nämä verkkosivustot voivat kerätä tietoja sinusta, käyttää evästeitä, upottaa lisää kolmannen osapuolen seurantaa ja seurata vuorovaikutustasi kyseisen upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien seurata vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, jos sinulla on tili ja olet kirjautunut kyseiselle verkkosivustolle.