Tutkimustulokset Hippa-hankkeen käyttäjäkokeilusta

Hublet toteutti Myllypuron seniorikeskuksen kanssa yhteiskehittelyprojektin, joka oli osana Metropolian Hippa-hanketta (6Aika Hippa: hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla.) Projektin kesto oli yhteensä noin 6 kuukautta ja se ehdittiin hienosti käynnistämään ennen kuin C-19 pandemia alkoi. Kokeilun loppuvaiheessa Myllypuron seniorikeskuksen, osastojen 3 ja 4 henkilökunta ja osa asukkaista vastasivat käyttäjäkyselyyn. Vastaajia oli yhteensä 42 kappaletta. […]