Hotellit

 • Pääsy internetiin yleisissä tiloissa tai huoneessa Isompi ruutu kuin älypuhelimella
 • Viihdettä ja hyötykäyttöä lapsille ja aikuisille
 • Helposti laajennettava ratkaisu käytön kasvaessa
 • Sopii myös tilapäisen työvoiman käyttöön ja työntekijöiden perehdyttämiseen
 • Jaa tietoa esimerkiksi yhteistyökumppaneiden tarjouksista
 • Kerää palautetta asiakkailta
 • Mahdollistaa sähköiset tilaus- ja toiminnanohjausjärjestelmät

Digipalvelut aulaan, ravintolaan ja huoneeseen

Hublet täydentää hotellin palveluvalikoimaa antamalla helpon ratkaisun internetin ja tietotekniikan käyttöön kaikissa hotellin tiloissa.

Helppo pääsy internetiin

 • On asiakkaita, jotka eivät kanna omia tietotekniikkavälineitä mukana ja joille älypuhelimen näyttö on liian pieni monien asioiden hoitamiseen: heille kannattaa tarjota helposti saatava tabletti käyttöön.
 • Hublet-asema voi sijaita hotellin aulatiloissa tai siellä missä ennen oli business center, ja asiakkaille voi antaa pin-koodin, jonka avulla hän saa itse otettua tabletin lainaan. Tai lainauksen voi tehdä huoneen avainkortilla. Tabletiin on asennettu hotellin valitsemat palvelut: lehdet, selain, Tripadvisor, hotellin omat palvelut helposti nähtäville ja vaikka yhteistyökumppaneiden tarjoukset uudessa kaupungissa vierailevalle asiakkaalle. 
Eri käyttäjäprofiilit
 • Tableteilla voi olla erilaisia käyttäjäprofiileja: lapsille ja aikuisille oma. Lapselle voi esimerkiksi lainata tabletin mukaan hotellin ravintolaan illallisen ajaksi, niin pöydässä säilyy ruokarauha koko illallisen ajan. Tabletin voi myös viedä huoneeseen mukaan, kun koko hotellin Wi-Fi-verkko on määritelty Hublet-käyttöön. Kaikki käyttäjäkohtainen tieto pyyhitään tableteilta automaattisesti ja se palautuu alkutilaan seuraavaa käyttäjää varten.
Vieraille 

JA HENKILÖKUNNALLE

 • Hubletia voi hyödyntää työkaluna henkilökunnan koulutuksiin ja perehdytyksiin, sähköisen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöön sekä palautekyselyiden toteuttamiseen. Samat tabletit palvelevat niin asiakkaita kuin henkilökuntaa eri käyttötilanteissa ja sisältö voidaan määritellä omanlaisekseen jokaista käyttäjäryhmää varten. Hallinnoinnin helppous ja joustavuus tekevät Hubletista toimivan ratkaisun, olipa kyseessä sitten pelkkä viihdekeskus tai useamman käyttötarpeen kokonaisuus.
Ota yhteyttä
Kiinnostuitko? Lähetä meille yhteystietosi, niin otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman pian!