Kirjastojen tärkeä rooli sosiaalisen ja digitaalisen osallisuuden tarjoajina linkittyneessä yhteiskunnassa

3 maalis, 2023

Seinäjoen kaupunginkirjasto on toteuttanut projektin, jossa hyödynnetään Hublet-laitteita pääasiallisena välineenä kulttuurisen hyvinvoinnin ja ikäihmisten lukemaan innostamisen edistämiseksi, sekä herättämään kiinnostusta digitaalisten taitojen oppimiseen ikäihmisten joukossa. Seinäjoen kirjastotoimen johtaja Kirsti Länsikallion mukaan Suomessa on tarve palvelulle, jossa yhä kasvava joukko ikääntyviä ihmisiä voisi hyödyntää lainattavia tablettilaitteita.

Kyseinen projekti on loistava esimerkki sosiaalisen ja digitaalisen osallisuuden edistämisestä ikäihmisten keskuudessa. Hubletin lainattavat tabletit auttavat ikäihmisiä oppimaan digitaalisia taitoja sekä mahdollistavat heille kirjaston sähköisten aineistojen käytön omista kodeistaan käsin.

Tällä hetkellä niin sanotun digitaalisen kuilun pienentäminen yhteiskunnassamme olisi todella tärkeää: erilaisten sähköisten aineistojen määrä kasvaa yhä enenevissä määrin. Monet ikäihmiset saattavatkin tuntea jääneensä jälkeen digitaalisesta maailmasta.

Myönteistä palautetta ikäihmisiltä

Projektiin osallistui kuusi ikäihmistä. Mukana oli myös saman verran kirjastoalan opiskelijoita opastamassa heitä. Saatu palaute on ollut myönteistä. Ikäihmisten mukaan projekti on tuonut iloa sekä tasa-arvon ja osallisuuden tunteita siten, että he kokevat olevansa mukana nyky-yhteiskunnassa.

Toisaalta projektin myötä nuoret opiskelijat ovat kerryttäneet kokemusta ikäihmisten kohtaamisesta. Näin ollen voidaankin olettaa, että tämänkaltaiset projektit voivat torjua yksinäisyyttä ja eristäytyneisyyttä ikäihmisten keskuudessa, mikä niin ikään on huomionarvoinen seikka ajatellen yhteiskuntamme tarpeita.

Olihan se nyt uutta, sikäli että olen jo 2 vuotta ollut täällä yksinäni niin, ettei paljon ketään ole ollut. Ja siinäkin mielessä kiva, että niitä [opiskelijoita] tuli.

Kauko – eräs pilottiin osallistunut

Seinäjoen kaupunginkirjasto ei ainoastaan edistä kulttuurista hyvinvointia ja innosta ikäihmisiä lukemisen pariin, sillä tärkeä seikka on myös varmistaa, etteivät he jää jälkeen digitalisaation suhteen. Tämän lisäksi projekti toimii ikään kuin sosiaalisen osallisuuden välineenä tuomalla yhteen nuorempia ja vanhempia sukupolvia mielekkäällä tavalla henkilökohtaisissa opastustilanteissa.

Hubletin räätälöidyillä ja turvallisilla sisällöillä kirjasto mahdollistaa ikäihmisille helpon kosketuksen digitaalisen teknologian ja palveluiden pariin, millä voi olla myönteinen vaikutus heidän elämälleen.

Klikattuasi, olet hyväksynyt Youtube -evästeet ja tämä video ladataan Youtuben palvelimilta. Katso lisätietoja meidän tietosuojaselosteesta

Helppo kosketus sisältöihin

Projekti on yhä käynnissä, ja projektipäällikkö Jaana Savelan mukaan uusia asioita opitaan koko ajan. Hän kertoo havainneensa, että ikäihmiset arvostavat erityisesti henkilökohtaista opastamista, rauhallisuutta sekä toistoa uusien asioiden oppimiseksi. Hubletin ehdoton etu on sen helppokäyttöisyys, sillä käyttäjien ei tarvitse erikseen etsiä mitään; räätälöity sisältö on näkyvissä ja käytettävissä välittömästi kotinäkymässä.

“Se etu tässä Hubletissa on, että kaikki on näkyvissä heti, niin tulee sieltä kokeiltua.”

Seija – eräs pilottiin osallistunut

Seinäjoen kaupunginkirjaston projektiin osallistuneiden mukaan e-kirjat ja äänikirjat olivat suosittuja ikäihmisten keskuudessa. Lisäksi suosittuja sisältöjä olivat elokuvat, videot, sanomalehdet ja dokumentit. Ikäihmiset kuuntelivat myös musiikkia, tekivät erilaisia harjoituksia ja katselivat luontokuvia tabletilta.

Jatkossa kirjaston suunnitelmana on tehdä lainauskäytännöstä pysyvä osa palveluvalikoimaa, ja asiakkaat saisivat lainata tabletin kotiinsa kuukaudeksi. Kirjaston henkilökunta tarjoaa opastusta Hubletin käyttöön, ja jatkossa päämääränä on edistää projektia esimerkiksi siten, että tableteille kehitetään monipuolisempia sisältöjä eri käyttäjäryhmille.

Klikattuasi, olet hyväksynyt Youtube -evästeet ja tämä video ladataan Youtuben palvelimilta. Katso lisätietoja meidän tietosuojaselosteesta

Projekti on osoittanut, että Hublet on arvokas työkalu kirjastoille silloin kun ne haluavat tarjota asiakkailleen yhdenvertaisen ja turvallisen välineen käyttää modernia teknologiaa. Hubletin helppokäyttöinen käyttöliittymä on ihanteellinen mahdollisuus kirjastoille silloin kun ne haluavat kasvattaa digitaalisia palveluitaan, sillä Hublet tarjoaa eri käyttäjäryhmille helpon pääsyn digitaalisten sisältöjen pariin. Kirjastot voivatkin hyödyntää Hubletia kaventamaan digitaalista kuilua ja luomaan uudenlaisia mahdollisuuksia sekä sosiaalista vuorovaikutusta sukupolvien välille. Tämä kaikki edistää digitaalista ja sosiaalista osallisuutta.

“Kyllä, ehdottomasti koen niin että sille on tarvetta. Monet haluavat ensin kokeilla tällaista tablettilaitetta, ja voi olla, että se on ensikosketus netin ihmeelliseen maailmaan. On hyvä, että meillä on tarjota tällainen turvallinen vaihtoehto.”

Jaana Savela – Projektipäällikkö

Tutustu tarkemmin Hubletin tarjoamiin mahdollisuuksiin kirjastoille: https://gethublet.com/fi/olen-kirjasto/