Kehitysvammaisten palvelujen kehittäminen tablettiratkaisun avulla

Vuonna 2022 tehdyn tutkimuksen* mukaan etäpalveluiden kehittämiselle vammaispalveluissa on tarve. Tutkimus tehtiin osana Centria-ammattikorkeakoulun RoboSote-projektia. Hublet on Keski-Pohjanmaan hyvinvointialue Soiten yhteistyökumppani kyseisessä tutkimusprojektissa.

Hubletin tablettiratkaisua pilotoitiin kahden kuukauden ajan Soiten toimintakeskus Kompassissa sekä kehitysvammaisten asumispalveluyksikössä Mäntyvintissä. Pilottiin osallistui 5 asiakasta ja 11 henkilökunnan jäsentä.

Etäpalvelut mahdollistavat kommunikaation esteistä huolimatta ja lisäävät yhteisöllisyyttä

Silloin, kun asiakkailla ei ollut mahdollisuutta osallistua toisen yksikön tapahtumiin henkilökohtaisesti, käytettiin livelähetyksiä yhdistämään kahden eri yksikön asiakkaita. Hubletin käyttö loi näissä tilanteissa yhteenkuuluvuuden tunteen.

”Hublet on antanut meille vapautta. Erityisesti se näkyy niissä tilanteissa, kun voimme lähteä ulos ja ottaa tämän SIM-kortillisen tabletin mukaan. Jos haluamme mennä esimerkiksi metsään ottamaan kuvia tai lähteä retkille, voimme Hubletin avulla mahdollistaa nuo hetket ja luoda saman tunnelman myös niille asiakkaille, jotka eivät pääse mukaan”, sanoo Mäntyvintin ohjaajana työskentelevä Mika Lehtimäki.

Livelähetykset Kompassin ja Mäntyvintin välillä lisäsivät asiakastyytyväisyyttä. Eräs asukas, Heikki, koki monien muistojen tulevan mieleen liveyhteyksien myötä. Hänestä tämä oli hyvä asia. Myös toinen asukas jakoi saman tunteen.

Pirkko, asiakas: ”…tulee liikaa muistoja mieleen.”

Helposti käytettävä ratkaisu, joka parantaa asiakaskokemusta

Hubletin käyttö vaikutti myös asiakkaiden tyytyväisyyteen erilaisissa odotustilanteissa Kompassissa. Asiakkaat kokivat, että tabletin käyttö tarjosi heille oppimiskokemuksia, lisäsi itsenäisyyttä ja antoi merkityksellistä sisältöä vapaahetkiin. Asiakkaiden kokemat myönteiset vaikutukset liittyivät erityisesti rentoutumiseen, rauhoittumiseen ja oppimiseen.

Asiakkaat saivat myös aistillisia kokemuksia tabletin avulla. Esimerkiksi luontovideoiden katseleminen rauhoitti heitä. Lisäksi jotkut asiakkaat halusivat lisätietoa harjoituksista. Ruokapelien pelaaminen lisäsi asiakkaiden yleistietoa terveellisestä syömisestä.

Kari, asiakas: ”Jooga… musiikki… rauhoittavat mieltäni.”

Asiakkaiden mielestä tabletin käyttö oli helppoa. Useiden asiakkaiden mukaan tablettia oli myös turvallista käyttää. Kaikki asiakkaat suosittelisivat Hubletia vammaispalveluihin. Käytön koettiin lisäävän tietoja ja taitoja, joita heidän ei ole ollut mahdollista saavuttaa itsekseen. Erityisesti tämä näkyi sellaisten asiakkaiden kohdalla, jotka eivät olleet aikaisemmin käyttäneet digitaalisia laitteita.

Anja, asiakas: ”Varmasti sellainenkin henkilö, joka ei osaa käyttää älypuhelinta, oppii välittömästi.”

Riippuen kunkin asiakkaan kyvyistä, jotkut saattavat tarvita säännöllistä tai satunnaista apua Hubletin käytössä. Työntekijöiden mukaan sisällön räätälöinti asiakkaan tarpeita vastaavaksi oli kuitenkin helppoa.

”Olemme saaneet sellaisiakin ihmisiä, jotka eivät ole kauheasti käyttäneet minkäänlaisia laitteita, oppimaan käyttämään niitä jopa itsenäisesti. Siten olen todella tyytyväinen, että pääsimme mukaan tähän kokeiluun! Toisaalta se antaa meille ohjaajille myös enemmän työskentelyrauhaa sellaisten asukkaiden kanssa, jotka eivät pysty tablettia käyttämään”, sanoo Lehtimäki.

Tablettipalvelun käyttö luo selviä etuja palveluasumisyksikön toimintaan ja lisää vammaispalveluiden käyttäjien hyvinvointia

Tutkimuksen keskeisin tulos oli se, että tablettipalvelu luo etuja yksiköiden toimintaan. Se on hyödyllinen aikuisille potilaille sekä yksiköiden työntekijöille.

Asiakkailla oli järkevää tekemistä vapaahetkiin. He käyttivät Hubletin ohjelmia, jotka lisäsivät heidän tietojaan ja taitojaan. Jotkin sovellukset auttoivat heitä rauhoittumaan ja vähensivät pelkotiloja. Tabletin ohjelmien käyttäminen lisäsi asiakkaiden kykyä keskittyä ja lisäsi tyytyväisyyttä, minkä puolestaan nähtiin lisäävän asiakkaiden hyvinvointia ja parantavan vapaa-ajan laatua.

Ohjaajien työ muuttui myös helpommaksi Hubletin lisättyä monipuolisuutta heidän työpäiviinsä. Tabletin käytön koettiin tekevän asiakkaan ja ohjaajan yhteisestä ajasta merkityksellistä.

Lehtimäen mukaan ”Kun on erilaisia asiakkaita, niin konflikteja välillä tulee ja harvakseltaan on pitänyt käydä puhumassa ja yrittää rauhoittaa tilannetta keskustelemalla. Mutta nyt se on mennyt niin, ettei keskustelua tarvitakaan niin paljon, vaan Hublet on rauhoittanut.”

Henkilökunnan näkökulmasta Hublet toimi työkaluna, joka yksinkertaisti ja helpotti heidän työpäiviään.

Lisää mahdollisuuksia palvelua kehittämällä

Vaikka tablettien käytöstä on todistetusti paljon hyötyjä vammaisten tukipalveluissa, palvelua on yhä myös mahdollista kehittää. Tutkimuksessa ehdotettiin, että lisäämällä kuvia tabletin navigaatioon palvelusta saataisiin helpompi heille, jotka eivät osaa lukea. Lisäksi valmis sovellus live-lähetyksiä varten olisi hyödyllinen ja auttaisi henkilökuntaa työskentelemään useiden asiakkaiden kanssa samanaikaisesti.

Klikattuasi, olet hyväksynyt Youtube -evästeet ja tämä video ladataan Youtuben palvelimilta. Katso lisätietoja meidän tietosuojaselosteesta

Jos haluat tutustua koko tutkimukseen, ole yhteydessä meihin.

*Artikkeli pohjautuu Minna Kauppisen opinnäytetyöhön. Kauppinen opiskelee Hyvinvointia edistävien digipalveluiden asiantuntija-ylempää ammattikorkeakoulututkintoa Oulun ammattikorkeakoulussa.