Hublet-ratkaisu vanhustenhuoltoon

Käyttäjäkokeilu Hubletin ja Myllypuron seniorikeskuksen kanssa

Hublet toteutti Myllypuron seniorikeskuksen kanssa yhteiskehittelyprojektin, joka oli osana Metropolian Hippa-hanketta (6Aika Hippa: hyvinvointia ja parempaa palveluasumista digitalisaation avulla.) Projektin kesto oli yhteensä noin 6 kuukautta ja se ehdittiin hienosti käynnistämään ennen kuin C-19 pandemia alkoi. Kokeilun loppuvaiheessa Myllypuron seniorikeskuksen, osastojen 3 ja 4 henkilökunta ja osa asukkaista vastasivat käyttäjäkyselyyn. Vastaajia oli yhteensä 42 kappaletta. Kyselyt toteutettiin erillisinä sähköisinä kyselyinä.
Pääset tutustumaan kyselyn tuloksiin artikkelin lopussa olevasta linkistä. 

Hublet haastatteli käyttäjäkokeilun vastuullisia henkilöitä Leila Lintulaa (THM, toimintaterapeutti) Metropolian AMK:sta sekä Anna Alhosta (osastonhoitaja) Myllypuron seniorikeskuksesta.

Hankkeen vastuuhenkilöt Lintula ja Alhonen kokivat, että Hublet yrityksenä näkee ikääntyneet seniorit oppivina ja kykenevinä yksilöinä. Lähtökohta ei ole se, että digitaalisuus kuuluu vain nuoremmille. Seniorit eivät ole ennakkoluulojen vankeja ja palveluasuminen mahdollistaa erilaista toimintaa. Erilaiset teknologiat ja digitaalisten työkalujen käyttöönotto sosiaali- ja terveydenhuollossa tulisi nähdä mahdollistajana esimerkiksi laajempaan hoitotyöhön.

Hublet-ratkaisu koettiin monipuolisena, turvallisena sekä vaivattomana, koska Hublet Tabletit mm. latautuvat itsestään ja tiedot häviävät automaattisesti, kun tabletti palautetaan telakkaan. Ei ole huolta johdoista tai siitä kuka laitteet lataa tai kuka tyhjentää tiedot edellisen käyttäjän jäljiltä. Lainaus ja palautus oli erittäin helppoa senioreille. Ainoastaan pyörätuolissa oleville henkilöille lainaaminen saattoi olla hankalampaa esimerkiksi telakan korkeuden vuoksi valinnanvapaus on tärkeä osa seniorin arvokasta elämää ja itsemääräämisoikeus korostuu juuri valinnanvapauden kautta. Teknologia on kaikkien saavutettavissa, milloin vain asukas haluaa laitetta käyttää, ja näin itsemääräämisoikeutta voidaan edistää. Hublettia voidaan käyttää myös toimintaterapiaryhmissä, jolloin yhteisöllinen tekeminen korostuu.

Voidaan esittää kysymys? – ”Herättääkö Hublet-ratkaisu yksilön hyvinvointia, toiseksi herättääkö yhteisöllisyyden tunnetta ja huomioiko toimintakulttuurin tarpeet sekä huomioiko se toimintakulttuurin tarpeet”, Lintula totesi.

Lintulan mukaan hyvinvointi on sidoksissa kolmeen asiaan; yksilöön, toimintaan ja ympäristöön. On mietittävä, kuinka nämä kolme asiaa ovat yhteydessä yksilön toimintakykyyn. Voidaanko tuotteen ja palvelun avulla tukea esimerkiksi muistisairaan henkilön merkityksellistä elämää? Voiko muistisairas henkilö tehdä kaikkia niitä asioita, jotka hänelle itselleen ovat vielä tärkeitä siinä ympäristössä, jossa hän viettää arkeaan? Toiseksi seniorit tulee nähdä kykenevinä henkilöinä, jotka sekä oppivat että kokevat asioita. Tällöin tuotteen ja palvelun käyttäjä nähdään aktiivisena omassa ympäristössään toimijana ja siihen vaikuttajana. On siis tärkeätä pohtia, täyttääkö tuote tai palvelu edellä kuvatut vaatimukset. Hublet Tabletin helppokäyttöisyydellä ja sisältöjen muunneltavuudella käyttäjän yksilöllisiä tarpeita vastaaviksi voidaan vaikuttaa elämänlaatuun. Voimme todeta, että Hubletin palvelulupaus täyttyy: ”Hublet parantaa potilaan hyvinvointia ja helpottaa henkilökunnan arkea.”

Alhonen kokee, että Hubletilla voidaan muuttaa maailmaa. Hublet-ratkaisu muuttaa ennakkoasennetta suhteessa digitaaliseen käyttöönottoon sairaanhoidon puolella. ”Tämähän on ihan hyvä väline”, kuului projektin aloitustilaisuudessa. Esimerkiksi digitaalisuus ja robotiikka ei tule viemään hoitotyön tarvetta, vaan monipuolistaa ja nostaa esimerkiksi asukkaiden viihtyvyyttä seniorikeskuksissa. Toimintakulttuuria pitää ja kannattaa haastaa tämän tyyppiseen uudenlaiseen tekemiseen.

Käyttäjäkokeilun aikana tehtiin kysely henkilökunnalle ja potilaille.
Klikkaa tuloksiin tästä.

This video thumbnail is loaded with no-cookies YouTube URL. When play button is clicked, this video is loaded from YouTube servers and you accept YouTube cookies via embedded videos. We do not collect your information through YouTube videos and have no control over YouTube cookies. Check our Tietosuojaseloste for details.