Digitalisaatio koulussa ja toimistossa

Koulun ja opetuksen digitalisaatiosta puhutaan paljon ja meillä on hyvä resurssi käytössä, kun otetaan oppia työpaikkojen digitalisaatiosta. Siellä on tapahtumassa samat trendit, jotka ovat hyödyllisiä koulussakin.

Pilvipalvelut

Pilvipalvelut ovat erittäin joustavia ja hyödyllisiä tiedon jakoon ja tallennukseen. Kun niitä käytetään, koulussa ei välttämättä tarvitse ottaa kantaa käytettäviin laitteisiin, vaan työt voidaan tallentaa milloin vaan ja niitä voidaan jatkaa milloin vaan. Usein myös laiteriippumattomasti.

Yksi loistava esimerkki pilvipalveluista on Padlet ja kotitaloustyöt: oppilaat ovat olleet erittäin motivoituneita tekemään ruokia ja tallentamaan kuvat opettajan osoittamaan paikkaan Padletiin. Pilvipalveluiden osalta on tärkeää niin koulussa kuin töissäkin katsoa konkreettisesti, että valittu palvelu on selkeä ja helppokäyttöinen. Pilvipalveluita käytettäessä tulee samalla opittua yksi teknologia, joka on käytössä myös työelämässä.

Uusien menetelmien oppiminen

Digitaalisiin opetusmenetelmiin siirtyminen on iso muutos kouluissa opettajille sekä oppilaille. Muutoksen läpivienti vaatii hyvän motivaation, sillä ihmiset mielellään toimivat totutuilla tavoilla.
Työelämässä on tehty paljon muutoksia ja otettua uusia menetelmiä ja teknologioita käyttöön, joten sieltä voi löytyä hyviä esimerkkejä uusien menetelmien onnistuneesta käyttöönotosta. Vaikka oppilaat voivatkin olla ”Snapchat-velhoja”, heilläkin saattaa olla vaikeuksia tottua uuteen digitaaliseen oppimismenetelmään.

Työpaikoilla läpiviedyistä muutoksista esimerkkeinä voi toimia sähköpostin vaihtaminen chat-työkaluun sisäisessä viestinnässä. Tai vaikka työtuntien kirjaaminen sovellukseen sen sijaan, että täytetään paperilomakkeita. Tai uuden CRM-järjestelmän käyttöönottaminen myyjille.

Kun uudistuksen hyöty on kirkkaana mielessä, niin uuden oppiminen sujuu helpommin eikä kaikkea kannata muuttaa kerralla. Koulukirjoilla on paikka koulussa vielä pitkään.

Parhaiden käytäntöjen jakaminen

Uusia opetusmenetelmiä ja materiaaleja on tarjolla paljon, ja opettajien kuten toimistotyöntekijöiden on välillä vaikea tietää mihin tarttua. Mikä toimii ja mikä ei? Tähän ongelmaan paras ratkaisu on luotettujen kollegoiden suositukset.

Kaikkien, jotka ajavat digitalisaatiota, on hyvä muistaa tämä HYVÄN digitalisaation määritelmä: jos olet keksinyt jotain uutta ja toimivaa, jaa se mahdollisimman monen kanssa. Sillä tavalla pääsemme kaikki lähemmäs digitaalisia edistysaskeleita. Mitään digiloikkaahan ei ole olemassa vaan on askeleita oikeaan suuntaan ihan niinkuin kaikessa muussakin elämässä.